UK Denmark Finland Norway Sweden English

Vitamin Pharmacy Scandinavia (Yritys-/Y-tunnus: 556487-6836) 

Vitamin Pharmacy Scandinavia on Stacktheme Limited valtuutettu jälleenmyyjä ja Solgar (NBTY International) edustaja Pohjoismaissa. Solgar oli meille luonteva valinta, koska pyrimme aina tarjoamaan vain korkealaatuisia ja terveellisiä ravintotuotteita. Solgar vietti vastikään 60-vuotis juhlaa ja se onkin yksi maailman vanhimmista ravintolisiä tuottavista yrityksistä. Vain harvat muut ravintolisien valmistajat voivat tarjota sinulle samaa kuin Solgar. Kerromme seuraavassa, miksi Solgar on mielestämme markkinoiden paras ravintolisien valmistaja tällä hetkellä.

 Solgarin visio:Tiennäyttäjä terveellisempään maailmaan

Solgaria toiminnan peruspilarina on ravinteiden tieteellinen tutkimus. Yritys noudattaa korkeimpia kansainvälisiä standardeja kaikkien tuotteidensa valmistuksessa. Perinpohjainen tutkimus, tinkimätön laatu, kehityksen kärjessä olevat tuotantotavat ja laaja koulutus ovat Solgarille yhtä ehdottomia kuin resepteissä käytettävät korkealaatuiset kasvit, vitamiinit ja mineraalit. Solgar on ollut ravintolisien laadun vertailukohteena ja tiennäyttäjän jo yli 60 vuoden ajan.

 Solgarin intohimona on korkea laatu

Solgarin tarkka laaduntarkistus ja kattava tutkimustoiminta ovat niin huipputasoa, että niitä ei ylitä kukaan nykypäivän markkinoilla. Laatu onkin ensiarvoisen tärkeää Solgarille. Yli 400 ravintolisällä on Solgarin GOLD LABEL-merkintä.  Solgar vastaanottaa tonneittain hyvälaatuisia raaka-aineita parhailta tavarantoimittajilta. Kun raaka-aineet saapuvat, Solgar ottaa niistä heti satunnaiset näytteet. Näytteet menevät nopeasti laaduntarkastukseen ja muu raaka-aine laitetaan ”karanteeniin” odottamaan näytteiden testaamista. Jokaiselle raaka-aine-erälle tehdään suuri määrä mikrobiologisia ja kemiallisia testejä, jotta voidaan tunnistaa kukin ainesosa ja määrittää sen puhtaus ja vaikutusvoima.  Solgarin taitavat tutkijat käyttävät nykytekniikan kärkeä edustavia suuren erotuskyvyn nestekromatografia- ja kaasukromatografiatestejä. Raaka-aine-erä toimitetaan varastoon valmistusta varten vain, jos näytteet ovat niille asetettujen ohjearvojen mukaisia.  Sitoutuminen korkeaan laatuun vaatii valtavia investointeja, sekä ajallisia että rahallisia, mutta Solgarin toimintafilosofian mukaan se on ainoa tapaa taata asiakastyytyväisyys. Kaiken mitä Solgar tekee, aina korkealaatuisten luonnon raaka-aineiden valinnasta valmistukseen ja pakkaukseen, tulee olla markkinoiden huippua ja vertauskohtana muille. Tämä panostus heijastaa Solgarin halua säilyttää asemansa maailman johtavana ravintotieteen asiantuntijana. Kaikissa Solgarin tuotteissa on lueteltu kaikki ravintotiedot ja niihin on selvästi merkitty parasta ennen -päiväys, jota ennen niiden vaikutusvoima on parhaimmillaan. Siten jokaisen tuotteen aktiivisten ainesosien vaikutukset, etiketissä mainitulla tavalla, säilyvät täysin aina purkkiin merkittyyn päivämäärään saakka.

 Ravintolisiin liittyvä tutkimustoiminta  

Solgar käyttää edistyksellisiä ja luotettavia testausmenetelmiä tuotteidensa laadun varmistamisessa. Solgarin tiimiin kuuluu alan huippua edustavia asiantuntijoita, kuten tohtoreita, ravintofysiologeja, tutkijoita ja laboratorioteknikoita. Kukin on erikoistunut useaan eri tuotekehitystehtävään. Nämä ammattilaiset yhdessä tutkijapartnereidensa kanssa varmentavat uudet analysointimenetelmät, luovat testierät ja suorittavat tuotteiden stabiliteetti- ja turvallisuustestit. Asiantuntijat toimivat viimeisintä tekniikka edustavissa tutkimustiloissa. Solgarin oma laaduntarkastustiimi varmistaa, että jokainen tuote on Solgarin huippustandardien mukainen. Ennen kuin tuote tuodaan markkinoille, se käy läpi kattavan määrittelyprosessin ja kaikki sen raaka-aineet testataan huolellisesti. Tämä takaa sen, että kuivaamisessa, valmistelussa ja ainesosien sekoituksessa käytetään parhaita menetelmiä aina kun tuotetta valmistetaan. Purkin ensimmäinen kapseli on tällöin yhtä vaikuttava kuin viimeinen. Jokaisen erän puhtaus, vaikutuskyky ja oikea alkuperä tarkastetaan ennen sen päästämistä markkinoille.  Solgar käyttää tarvittaessa myös valtuutettua, riippumatonta kolmatta osapuolta tekemään lisätestejä. Kaikki Solgarin tuotteet on suunniteltu sulamaan ruoansulatuksessa oikealla nopeudella parhaan vaikutuksen saamiseksi. Tämä aika vaihtelee tuotteen mukaisesti. Solgarin tuotekehitystiimi määrittelee ja testaa kullekin tuotteelle parhaiten sopivan sulamisnopeuden elimistössä. Hiljattainen 15 miljoonan punnan sijoitus tuotantotiloihin varmistaa sen, että Solgar voi varmasti tarjota asiakkailleen huippulaatuisia tuotteitaan maailmanlaajuisesti.

 Solgarin historia 

Solgar aloitti toimintansa vaatimattomasti Manhattanin East Side’ssa. Siitä se on kasvanut yhdeksi alan vanhimmista ja kunnioitetuimmista ravintolisiä tutkimusta ja valmistusta harjoittavista yrityksistä. Tuotteet ovat myynnissä luontaistuotekaupoissa maailmanlaajuisesti. Ravintotiede ja kattavat koulutusohjelmat ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä yritykselle jo yli 60 vuoden ajan – kuten myös korkealaatuiset kasvit, vitamiinit ja mineraalit tuotteiden valmistuksessa. Solgarin laaja tuotevalikoima ja omistautuminen tutkimustyöhön ovat ehkä syy siihen, miksi Solgar tunnetaan parhaiten juuri ravinteisiin liittyvästä osaamisestaan.

 Solgarin tuotantoprosessi 

Solgarin tuotantotilat ovat ajantasaisia sekä suunnittelun että toiminnan suhteen. Lääkealan standardien mukaiset laitteet ja tuotantokoneet ovat korkeinta laatuluokkaa valmistuksen, työmenetelmien, ympäristönäkökulmien ja laaduntarkastuksen suhteen. Tuotantotiloissa on alan nykytilaa edustavat ilmansuodatus- ja vedenpuhdistusjärjestelmät, mikä varmistaa, että laatu ei vaarannu missään tuotantoprosessin vaiheessa.  Solgarin tuotantoprosessi on kaikkien Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) asettamien standardien mukainen. Solgarin tuotteet valmistetaan pieninä erinä tuoreuden varmistamiseksi. Tuotantoprosessin joka vaiheesta tehdään tarkat, kahden henkilön allekirjoittamat kirjaukset, mikä takaa täydellisen tuotteiden jäljitettävyyden ja kirjanpidon luotettavuuden. Solgarin laaduntarkastuslaboratoriot noudattavat erittäin tarkkoja laaduntarkastusmenetelmiä, mikä varmistaa, että jokaisen tuotantoerän puhtaus ja vaikutusteho ovat Solgarin huippustandardien mukaiset.  Yritys käyttää puhdistettua vettä ja ympäristöystävällisiä puhdistusaineita välineistön valmistelussa tuotantoerien välillä. Solgarin tuotantotilan ympärillä on meluvalli ja tiloissa on ulosvirtausilman suodatusjärjestelmä, jotta ympäristövaikutukset naapureihin olisivat mahdollisimman pienet.

Solgarin ympäristövastuullisuus

 Ympäristöasioiden huomioiminen on alusta alaken ollut yksi Solgarin perusperiaatteista ja on vielä tänäänkin.

Solgarin ravintolisien ainesosat 

Kaikki ainesosat ovat suoraan luonnosta tulevia, luonnollisia raaka-aineita, ja niiden laatu ja puhtaus on testattu, eikä niillä ole kielteisiä vaikutuksia ympäristölle. Solgar muun muassa varmistaa, että yrttejä käytetään kestävän kehityksen periaatteita noudattaen sen takaamiseksi, että alkuperäiset kasvilajit kasvavat ja menestyvät niiden luontaisessa ympäristössä.

Jätteiden ja saastuttamisen vähentäminen

Kaikki Solgarin tuotteet on valmistettu puhdistetusta vedestä epäpuhtauksien eliminoimiseksi ja Solgar tekee kaiken mahdollisen sen varmistamiseksi, että mitään tuotantojäämiä ei pääse paikalliseen vesiverkkoon. Yritys käyttää puhdistettua vettä ja ympäristöystävällisiä puhdistusaineita välineistön valmistelussa tuotantoerien välillä myös tästä syystä. Tuotantotilan ympärillä on meluvalli ja tiloissa on ulosvirtausilman suodatusjärjestelmä, jotta ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman pienet.

Solgarin pakkaukset 

Koko tuotevalikoima, joka on saanut useita eri palkintoja, on pakattu kierrätettäviin lasipulloihin, joista ei liukene mitään ja jotka ovat sileitä ja hajuttomia. Tiesitkö, että pullon ympärillä olevat päällyspaperit on valmistettu kierrätetystä puumassasta? Toimituksissa käytettävät pakkaukset ovat myös kierrätettyjä: kanamunakennot, paikallisten sanomalehtien sivut ja ympäristöystävällisestä pahvista valmistetut pahvilaatikot.

 Pyrkimys hiilipäästöjen vähentämiseen

Jollekin muulle yritykselle kaikki aiemmat tavoitteet saattavat riittää, mutta eivät Solgarille: Yhteistyössä CarbonNeutral’in kanssa Solgar toimittaa kaikki tuotteet ilman hiilipäästöjä kaikkiin riippumattomiin luontaistuotekauppoihin ja kaikki yrityksen autot ovat hiilipäästöttömiä. Siten Solgarin päästöt (jotka on laskenut ECCM – Edinburgh Centre for Carbon Management) on ”neutralisoitu” istuttamalla metsiä ympäri Iso-Britanniaa. Eräitä Solgarin avustuksella perustettuja tiloja ovat Priory Farm (Warwickshire) ja  Orbost (Isle of Skye). Tähän päivään mennessä Solgar on isuttanut yli 7500 tainta ympäri Iso-Britanniaa, joista 2500 on tarkoitettu Solgarin asiakkaille Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Solgarin toimituksien ja autokannan hiilipäästöjen tasapainottamisen lisäksi nämä metsäprojektit auttavat luomaan uusia paikallisia metsiä Iso-Britanniaan. Lisäksi ne kannustavat ympäristön monimuotoisuuteen ja ovat hyviä ajanviettopaikkoja tuleville sukupolville.

 Solgrain ympäristötyöryhmä

Solgarin Iso-Britannia toimipisteellä on oma ympäristötyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Ryhmä on saanut aikaan paikalliset kierrätysastiat palautuspurkeille ja paperi/muovijätteen kierrätysastiat toimistoihin, joihin laitetaan kaikki toimipisteen paperi- ja muovijätteet (jotkin ryhmäläiset ovat alkaneet tehdä samaa myös kotona!). Toimipisteessä on toimiva paperinkierrätysjärjestelmä ja siellä juodaan reilun kaupan teetä ja kahvia. Myös kaikki markkinointimateriaalit on tehty ympäristöystävällisestä tai kierrätettävästä paperista. Solgar voi perustellusta sanoa, että ympäristönäkökohdat on otettu hyvin huomioon aina valmistuksesta toimitukseen saakka.